Sơn chống thấm là hợp chất chống thấm đặc biệt có tác dụng ngăn chặn sự thấm nước từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, sử dụng từ trong ra ngoài cho các bề mặt nằm ngang, thẳng đứng. Chông thấm được thi công sau khi xong phần xây, trát tường mộc và trước khi thi công phần hoàn thiện.

Sơn Chống Thấm